لابیاپلاستی

لابیاپلاستی یک عمل جراحی است که در زنان برای برطرف کردن نواقص در ناحیه تناسلی انجام می شود. بسیاری از زنان در سراسر دنیا ممکن است از وضعیت ظاهری یا آناتومیک ناحیه تناسلی خود ناراضی باشند. روش لابیاپلاستی روشی است که برای برطرف کردن نواقصی مانند نا متقارن بودن لب های ناحیه تناسلی, بیرون زدگی لب های تناسلی و جهت تنگی مجرای واژن به کار می رود.

 

جراحی لابیاپلاستی چگونه است؟

این جراحی ممکن است به دو روش TRIM و WEDGE انجام شود. انتخاب روش جراحی به نیاز و شرایط مراجعه کننده و تشخیص پزشک بستگی دارد. در روش اول کناره های لب ها برش داده شده و بعد از بر طرف کردن نواقص و رسیدن به نتیجه دلخواه دوباره بخیه زده می شود. در روش دوم برشی به شکل V در هر کدام از لب ها ایجاد می شود. در این روش بافت نواحی مرکزی بیشتر دستخوش تغییر می شود. همانطور که گفته شد انتخاب نوع روش جراحی پس از مشاوره توسط پزشک تعیین می شود.

لابیاپلاستی نیازی به بیهوشی ندارد و با بی حسی موضعی انجام می شود. مدت زمانی که ممکن است برای این عمل طول بکشد یک یا نهایتا دو ساعت است.

لابیاپلاستی

لابیاپلاستی یک عمل جراحی است که در زنان برای برطرف کردن نواقص در ناحیه تناسلی انجام می شود. بسیاری از زنان در سراسر دنیا ممکن است از وضعیت ظاهری یا آناتومیک ناحیه تناسلی خود ناراضی باشند. روش لابیاپلاستی روشی است که برای برطرف کردن نواقصی مانند نا متقارن بودن لب های ناحیه تناسلی, بیرون زدگی لب های تناسلی و جهت تنگی مجرای واژن به کار می رود.

 

جراحی لابیاپلاستی چگونه است؟

این جراحی ممکن است به دو روش TRIM و WEDGE انجام شود. انتخاب روش جراحی به نیاز و شرایط مراجعه کننده و تشخیص پزشک بستگی دارد. در روش اول کناره های لب ها برش داده شده و بعد از بر طرف کردن نواقص و رسیدن به نتیجه دلخواه دوباره بخیه زده می شود. در روش دوم برشی به شکل V در هر کدام از لب ها ایجاد می شود. در این روش بافت نواحی مرکزی بیشتر دستخوش تغییر می شود. همانطور که گفته شد انتخاب نوع روش جراحی پس از مشاوره توسط پزشک تعیین می شود.

لابیاپلاستی نیازی به بیهوشی ندارد و با بی حسی موضعی انجام می شود. مدت زمانی که ممکن است برای این عمل طول بکشد یک یا نهایتا دو ساعت است.

جدیدترین نمونه کارها  زیبایی شما ارمغان کلینیک زیبایی توت فرنگی.

نتیجه‌ای پیدا نشد.

جدول تخمینی هزینه ها 

مراجعه کنندگان محترم در نظر داشته باشید که امکانات و هزینه های اعلام شده به صورت تخمینی میباشد و پس از مراجعه حضوری زمان و هزینه دقیق ارائه میشود . لطفا برای مراجعه حضوری مدارک تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست  در دست داشته باشید. اگر سابقه این عمل را دارید تصاویر قدیمی هم به همراه مدارک اعلام شده به همراه داشته باشید. در نظر داشته باشید که کلینیک زیبایی توت فرنگی همواره برای شما ارمغان زیبایی میباشد.

جدول تخمینی هزینه ها 

مراجعه کنندگان محترم در نظر داشته باشید که امکانات و هزینه های اعلام شده به صورت تخمینی میباشد و پس از مراجعه حضوری زمان و هزینه دقیق ارائه میشود . لطفا برای مراجعه حضوری مدارک تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست  در دست داشته باشید. اگر سابقه این عمل را دارید تصاویر قدیمی هم به همراه مدارک اعلام شده به همراه داشته باشید. در نظر داشته باشید که کلینیک زیبایی توت فرنگی همواره برای شما ارمغان زیبایی میباشد.

درخواست مشاوره این خدمت
به صورت آنلاین میتوانید برای ” ویزر ” نوبت بگیرید.

دانستنی ها
درباره ” لابیاپلاستی ” بیشتر بدانید.

نتیجه‌ای پیدا نشد.