بوتاکس

تزریق بوتاکس روشی است که از آن جهت برطرف کردن و جلوگیری از ایجاد خطوط در صورت استفاده می شود. انقباض و انبساط عضلات صورت ممکن باعث تغییر ظاهر و ایجاد خطوط و چین و چروک در صورت, مخصوصا در پیشانی و اطراف لب ها شود. تزریق بوتاکس خطوط صورت را محو و از بروز خطوط جدید و عمیق تر جلوگیری می کند.

عوارض و پیامدهای بعد از انجام بوتاکس چیست؟

تزریق بوتاکس ممکن است کمی تورم و یا التهاب به دنبال داشته باشد. این امری طبیعی است و پس از چند ساعت برطرف خواهد شد.

اگر اینبار اولی است که بوتاکس می کنید ممکن است کمی احساس پف و ورم در چشمهای تان داشته باشید. نگران نباشید, این نیز طبیعی است و بعد از یک الی دو ساعت برطرف خواهد شد.

تزریق بوتاکس درد و یا عوارضی به دنبال ندارد. اما افراد می توانند از پمادهای بی حس کننده برای جلوگیری از درد کم تزریق استفاده کنند.

ممکن است بعضی افراد در اولین روز بوتاکس کمی سردرد احساس کنند. مشاوره با پزشک و استفاده از مسکن های معمولی می تواند به این سردرد کمک کند.

بوتاکس

تزریق بوتاکس روشی است که از آن جهت برطرف کردن و جلوگیری از ایجاد خطوط در صورت استفاده می شود. انقباض و انبساط عضلات صورت ممکن باعث تغییر ظاهر و ایجاد خطوط و چین و چروک در صورت, مخصوصا در پیشانی و اطراف لب ها شود. تزریق بوتاکس خطوط صورت را محو و از بروز خطوط جدید و عمیق تر جلوگیری می کند.

عوارض و پیامدهای بعد از انجام بوتاکس چیست؟

تزریق بوتاکس ممکن است کمی تورم و یا التهاب به دنبال داشته باشد. این امری طبیعی است و پس از چند ساعت برطرف خواهد شد.

اگر اینبار اولی است که بوتاکس می کنید ممکن است کمی احساس پف و ورم در چشمهای تان داشته باشید. نگران نباشید, این نیز طبیعی است و بعد از یک الی دو ساعت برطرف خواهد شد.

تزریق بوتاکس درد و یا عوارضی به دنبال ندارد. اما افراد می توانند از پمادهای بی حس کننده برای جلوگیری از درد کم تزریق استفاده کنند.

ممکن است بعضی افراد در اولین روز بوتاکس کمی سردرد احساس کنند. مشاوره با پزشک و استفاده از مسکن های معمولی می تواند به این سردرد کمک کند.

جدیدترین نمونه کارها  زیبایی شما ارمغان کلینیک زیبایی توت فرنگی.

جدول تخمینی هزینه ها 

مراجعه کنندگان محترم در نظر داشته باشید که امکانات و هزینه های اعلام شده به صورت تخمینی میباشد و پس از مراجعه حضوری زمان و هزینه دقیق ارائه میشود . لطفا برای مراجعه حضوری مدارک تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست  در دست داشته باشید. اگر سابقه این عمل را دارید تصاویر قدیمی هم به همراه مدارک اعلام شده به همراه داشته باشید. در نظر داشته باشید که کلینیک زیبایی توت فرنگی همواره برای شما ارمغان زیبایی میباشد.

جدول تخمینی هزینه ها 

مراجعه کنندگان محترم در نظر داشته باشید که امکانات و هزینه های اعلام شده به صورت تخمینی میباشد و پس از مراجعه حضوری زمان و هزینه دقیق ارائه میشود . لطفا برای مراجعه حضوری مدارک تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست  در دست داشته باشید. اگر سابقه این عمل را دارید تصاویر قدیمی هم به همراه مدارک اعلام شده به همراه داشته باشید. در نظر داشته باشید که کلینیک زیبایی توت فرنگی همواره برای شما ارمغان زیبایی میباشد.

درخواست مشاوره این خدمت
به صورت آنلاین میتوانید برای ” ویزر ” نوبت بگیرید.

دانستنی ها
درباره ” بوتاکس ” بیشتر بدانید.

نتیجه‌ای پیدا نشد.