فرم دهی صورت

فرم دهی صورت به دو منظور صورت می گیرد:

گاهی به دلیل افزایش سن و یا لاغر شدن بیش از حد برخی از مناطق صورت فرورفتگی (گودی) یا شل شدگی پوست می شود.

بعضا هم ممکن است با توجه به درخواست زیبا جو برای تغییر فرم برخی مناطق صورت نیاز به فرم دهی داشته باشیم.

فرم دهی صورت

فرم دهی صورت به دو منظور صورت می گیرد:

گاهی به دلیل افزایش سن و یا لاغر شدن بیش از حد برخی از مناطق صورت فرورفتگی (گودی) یا شل شدگی پوست می شود.

بعضا هم ممکن است با توجه به درخواست زیبا جو برای تغییر فرم برخی مناطق صورت نیاز به فرم دهی داشته باشیم.

جدیدترین نمونه کارها  زیبایی شما ارمغان کلینیک زیبایی توت فرنگی.

جدول تخمینی هزینه ها 

مراجعه کنندگان محترم در نظر داشته باشید که امکانات و هزینه های اعلام شده به صورت تخمینی میباشد و پس از مراجعه حضوری زمان و هزینه دقیق ارائه میشود . لطفا برای مراجعه حضوری مدارک تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست  در دست داشته باشید. اگر سابقه این عمل را دارید تصاویر قدیمی هم به همراه مدارک اعلام شده به همراه داشته باشید. در نظر داشته باشید که کلینیک زیبایی توت فرنگی همواره برای شما ارمغان زیبایی میباشد.

جدول تخمینی هزینه ها 

مراجعه کنندگان محترم در نظر داشته باشید که امکانات و هزینه های اعلام شده به صورت تخمینی میباشد و پس از مراجعه حضوری زمان و هزینه دقیق ارائه میشود . لطفا برای مراجعه حضوری مدارک تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست  در دست داشته باشید. اگر سابقه این عمل را دارید تصاویر قدیمی هم به همراه مدارک اعلام شده به همراه داشته باشید. در نظر داشته باشید که کلینیک زیبایی توت فرنگی همواره برای شما ارمغان زیبایی میباشد.

درخواست مشاوره این خدمت
به صورت آنلاین میتوانید برای ” ویزر ” نوبت بگیرید.

دانستنی ها
درباره ” فرم دهی صورت ” بیشتر بدانید.

نتیجه‌ای پیدا نشد.