خدمات کاشت ابرو

کاشت ابرو یکی از خدماتی است که این روزها محبوبیت زیادی در میان افراد پیدا کرده است. ابرو یکی از مهم ترین عوامل در زیبایی و جذابیت چهره افراد است. معمولا وجود ابروهای بسیار نازک یا بسیار خالی توجه دیگران را جلب می کند و زیبایی چندانی نیز ندارد. همچنین در اثر تصادف نیز ممکن است تمام یا بخشی از ابرو از دست رود و دیگر رویش نداشته باشد.

مراحل انجام کاشت ابرو

اگر با روش های کاشت مو آشنا باشید احتمالا می دانید که کاشت ابرو نیز به همان روش انجام می شود. انتخاب روش کاشت به هدف مورد نر بیمار, جنس موها و صلاح دید پزشک بستگی دارد. موهایی که از پشت سر فرد گرفته می شوند باید با زاویه مناسب و دقیقی در محل های شکاف کاشته شوند.

مدت زمان انجام کاشت به میزان تراکم و به عبارتی دیگر به تعداد موهایی که کاشت می شوند بستگی دارد. ممکن است تا 4 ساعت نیز به طول بی انجامد. طبیعتاً پوست ناحیه برش خورده در ابرو دچار التهاب و قرمزی خواهد شد که پس از کمتر از یک هفته از بین خواهد رفت.

خدمات کاشت ابرو

کاشت ابرو یکی از خدماتی است که این روزها محبوبیت زیادی در میان افراد پیدا کرده است. ابرو یکی از مهم ترین عوامل در زیبایی و جذابیت چهره افراد است. معمولا وجود ابروهای بسیار نازک یا بسیار خالی توجه دیگران را جلب می کند و زیبایی چندانی نیز ندارد. همچنین در اثر تصادف نیز ممکن است تمام یا بخشی از ابرو از دست رود و دیگر رویش نداشته باشد.

مراحل انجام کاشت ابرو

اگر با روش های کاشت مو آشنا باشید احتمالا می دانید که کاشت ابرو نیز به همان روش انجام می شود. انتخاب روش کاشت به هدف مورد نر بیمار, جنس موها و صلاح دید پزشک بستگی دارد. موهایی که از پشت سر فرد گرفته می شوند باید با زاویه مناسب و دقیقی در محل های شکاف کاشته شوند.

مدت زمان انجام کاشت به میزان تراکم و به عبارتی دیگر به تعداد موهایی که کاشت می شوند بستگی دارد. ممکن است تا 4 ساعت نیز به طول بی انجامد. طبیعتاً پوست ناحیه برش خورده در ابرو دچار التهاب و قرمزی خواهد شد که پس از کمتر از یک هفته از بین خواهد رفت.

جدیدترین نمونه کارها  زیبایی شما ارمغان کلینیک زیبایی توت فرنگی.

جدول تخمینی هزینه ها 

مراجعه کنندگان محترم در نظر داشته باشید که امکانات و هزینه های اعلام شده به صورت تخمینی میباشد و پس از مراجعه حضوری زمان و هزینه دقیق ارائه میشود . لطفا برای مراجعه حضوری مدارک تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست  در دست داشته باشید. اگر سابقه این عمل را دارید تصاویر قدیمی هم به همراه مدارک اعلام شده به همراه داشته باشید. در نظر داشته باشید که کلینیک زیبایی توت فرنگی همواره برای شما ارمغان زیبایی میباشد.

جدول تخمینی هزینه ها 

مراجعه کنندگان محترم در نظر داشته باشید که امکانات و هزینه های اعلام شده به صورت تخمینی میباشد و پس از مراجعه حضوری زمان و هزینه دقیق ارائه میشود . لطفا برای مراجعه حضوری مدارک تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست و تست  در دست داشته باشید. اگر سابقه این عمل را دارید تصاویر قدیمی هم به همراه مدارک اعلام شده به همراه داشته باشید. در نظر داشته باشید که کلینیک زیبایی توت فرنگی همواره برای شما ارمغان زیبایی میباشد.

درخواست مشاوره این خدمت
به صورت آنلاین میتوانید برای ” ویزر ” نوبت بگیرید.

دانستنی ها
درباره ” خدمات کاشت ابرو ” بیشتر بدانید.

نتیجه‌ای پیدا نشد.